Aktualności

Promocja tomu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937 w Domu Spotkań z Historią

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Dom Spotkań z Historią zapraszają na  prezentację tomu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937 (osiemnastego tomu serii wydawniczej PDD). Spotkanie odbędzie się we wtorek, 26 marca 2013 roku, o godzinie 18.00, w siedzibie DSH przy ulicy Karowej 20. Wstęp na prezentację jest wolny.

W dyskusji o polskiej polityce zagranicznej w 1937 roku udział wezmą: redaktor tomu, kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – minister Jan Stanisław Ciechanowski, znawca historii polskiej polityki zagranicznej w latach 1918–1945, profesor Marek Kornat z IH PAN oraz redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, profesor Włodzimierz Borodziej z IH UW. Podczas spotkania zostanie wyemitowany film dokumentalny z 1937 roku (kronika PAT) poświęcony wizycie króla Karola II w Polsce, 26–30 czerwca.

Głównym tematem dyskusji będą sprawy sporne w stosunkach polsko-niemieckich (m.in. negocjacje i podpisanie deklaracji mniejszościowej z 5 listopada 1937 r.).

Polityka zagraniczna w 1937 roku

W 1937 roku polską dyplomację angażowała przede wszystkim kwestia Wolnego Miasta Gdańska. Na forum międzynarodowym zwracają także uwagę działania zmierzające do zabezpieczenia interesów RP w rokowaniach paktu zachodniego oraz kontekst wojny domowej w Hiszpanii. Za najważniejsze wydarzenie w stosunkach bilateralnych uznać należy polsko-niemiecką deklarację mniejszościową z 5 listopada, której towarzyszyły zapewnienia Hitlera o nienaruszalności praw polskich w Wolnym Mieście (dodatkowo na sprawy gdańskie rzutował problem ustanowienia katolickich parafii personalnych). Istotny był także konflikt władz polskich ze Stolicą Apostolską i metropolitą krakowskim Adamem Sapiehą wywołany decyzją przeniesienia trumny ze szczątkami Józefa Piłsudskiego z krypty Świętego Leonarda do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

Ciekawym elementem polityki konsularnej była decyzja dyrektora Departamentu Konsularnego „w sprawie oznaczenia paszportów osób podejrzanych” – ze szczegółową instrukcją dla placówek, jak należy oznaczać paszporty i wizy osób podejrzanych o przestępstwa kryminalne, a jak osób podejrzanych „o uprawianie szkodliwej działalności o charakterze politycznym”.

Podstawę źródłową PDD 1937 stanowią materiały zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Ciekawym uzupełnieniem są archiwalia z Kolekcji Mariana Szumlakowskiego, przechowywane na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje o serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

W 2005 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zainaugurował serię wydawniczą  Polskie Dokumenty Dyplomatyczne stanowiącą polski odpowiednik takich zagranicznych wydawnictw, jak: Foreign Relations of the United States, Documents diplomatiques français czy Documents on British Foreign Policy.

Seria opiera się na dokumentach wytworzonych przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale w skład tomów wchodzą również inne materiały – dla okresu międzywojennego są to na przykład archiwalia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwa Spraw Wojskowych (attachaty wojskowe), a dla okresu powojennego – akta PPR i PZPR oraz materiały Rady Ministrów czy Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Dotychczas w serii obejmującej lata 1918–1989 ukazało się 18 tomów dokumentujących działania polskich dyplomatów – zarówno w II RP, jak i w okresie powojennym.

W tym roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych planuje opublikowanie dwóch kolejnych tomów serii PDD.

Więcej informacji: http://www.pism.pl/publikacje/Polskie_Dokumenty_Dyplomatyczne

Tomy opublikowane:

 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1918 (listopad–grudzień)
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1936
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1938
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 (styczeń–sierpień)
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 (wrzesień–grudzień)
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1958
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1973
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1974
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1976
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977

Tomy w przygotowaniu:

 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 (styczeń–czerwiec)
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 (czerwiec–grudzień)
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1933
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1934
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1941
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i do lektury serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

wtorek, 26 marca 2013 r., godz. 18.00

Dom Spotkań z Historią

ul. Karowa 20, Warszawa

Wstęp wolny

RSVP: [email protected]

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl

Powiązane artykuły

Back to top button