Redakcja

Wydawca:

SoftwareSystem Przemysław Sierechan
p.sierechan@polskiedzieje.pl, biuro@softwaresystem.pl
ul. K.E.N. 51/9
48-303 Nysa

Stały skład redakcji:

Właściciel:

  • Przemysław Sierechan p.sierechan@polskiedzieje.pl

Redaktor Naczelny:

  • Michał Zborowski – m.zborowski@polskiedzieje.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego:

  • Julia Marcinowska -j.marcinowska@polskiedzieje.pl

Redaktorzy:

  • Marcin Krutak – m.krutak@polskiedzieje.pl
  • Aleksandra Lipka – a.lipka@polskiedzieje.pl
  • Mateusz Dębski – m.debski@polskedzieje.com

Reklama i marketing:

  • marketing@polskiedzieje.com

Rekrutacja:

  • rekrutacja@polskiedzieje.com

 

 

Back to top button