Redakcja

Wydawca:

SoftwareSystem Przemysław Sierechan
[email protected], [email protected]
ul. K.E.N. 51/9
48-303 Nysa

Stały skład redakcji:

Właściciel:

Redaktor Naczelny:

Z-ca Redaktora Naczelnego:

Redaktorzy:

Reklama i marketing:

Rekrutacja:

 

 

Back to top button