Historia NowożytnaHistoria powszechna

Traktat w Wersalu

Po zakonczeniu pierwszej wojny światowej, przywódcy zwycięskich państw będący w szoku po okropieństwach minionej wojny chcieli by nigdy już do podobnego konfliktu nie doszło. Jednak imperia, które wygrały wojnę dbały jednak głównie o swoje własne interesy.

Francja chciała całkowicie osłabić Niemcy, podzielić kraj zlikwidować całkowicie Niemiecką armię, a tereny Nadrenii objąć protektoratem Ligi Narodów. Takiemu nastawieniu sprzeciwiała się Wielka Brytania, chciała ona zachowania równowagi sił w Europie, obawiała się, że pozycja Francji w Europie stanie się zbyt silna a nowo powstała Rosja Sowiecka szybko rozwinie swoje wpływy na wschodnią Europę i Niemcy. Sam Traktat został podpisany 28 czerwca 1919r., a ratyfikowany 10 stycznia 1920r i tą drugą datę uznaje się za jego wejście w życie. W roku 1920 sytuacja w Europie była całkowicie inna od tej sprzed 1914r. Na mapie pojawiło się wiele nowych krajów (Polska, Czechosłowacja, Jugosławia), a kilka z niej znikło w wyniku rozpadu (Austro-Węgry). Na wschodzie pojawił się też nowy ustrój Komunistyczny w Rosji, tak więc nowo popisany Traktat Wersalski, mimo iż wywołał wielką radość i wiarę w to, że już w Europie wojny nie będą wybuchały. To cała ta radość była przedwczesna ponieważ owy pakt był nieprzystosowany do nowej sytuacji i układu sił na mapie. Same przepisy traktatu miały wiele dziur i niedociągnięć.

POSTANOWIENIA
– Niemcy spłacą odszkodowanie wojenne w ciągu 30 lat.
– Niemcy zostaną pozbawieni obowiązku służby wojskowej
– 100 armia (Reiswera) do pilnowania porządku wewnętrznego.
– Niemcy mają zakaz posiadania lotnictwa, łodzi podwodnych oraz broni pancernej.
– Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię.
– Francja otrzymała na 15 lat mandat na Zagłębie Saary.
– Wprowadzono 50 km strefę zdemilitaryzowaną nad Renem.
– Powołano Ligę Narodów.
– Wprowadzono tzw. „traktaty mniejszościowe” podpisały je Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia i Grecja. Mówiły, że mniejszości narodowe będą traktowane na równi z obywatelami. Były ważne, ale nie rozciągnięto ich na kolonie i tereny mandatowe. Nałożenie na Niemcy, ogromnych odszkodowań, pozbawienie Alzacji i Lotaryngi oraz ograniczenie posiadanej armii do 100 tyś. żołnierzy, spowodowało wśród Niemców rozgoryczenie i niechęć do nowego ładu, dało to Pole do Popisu dla Komunistów i nacjonalistów. Niechęć ta dodawała też popularność Hitlerowi i NSDAP. Natomiast powstała Liga Narodów musiała funkcjonować bez bardzo ważnego i potężnego członka jakim było USA, gdyż w kraju tym zapanowała polityka Izolacjonizmu a jej działania rzadko kiedy dotykały rozwiązania konfliktów i pilnowaniem pokoju, a zajęła się Komunikacją i Polityką Pracy. Nie interesowano się problemem imperialistycznej polityki Węgier, przeciwko którym Rumunia Czechosłowacja i Jugosławia podpisały sojusz nazywany „Mała Ententa”. W 1922r zwołano konferencje w Genui, pogorszyła ona Sytuacje polityczną w Europie, Anglia chciała odzyskać pieniądze pożyczone Carskiej Rosji, natomiast Francja chciała natychmiastowego wypłacenia odszkodowań przez Niemcy. Jedynym dobrym skutkiem było wyjście z Politycznej Izolacji ZSRR, Niemcy zdobyły dzięki temu nowe Rynki zbytu i dobry powód do zastraszania Francji i Anglii. Jednak rok później Francja zajmuje zagłębie Ruhry, w celu wymuszenia na Niemczech odszkodowań wojennych. decyzja ta szybko okazuje się niefortunna i wojska Francji wycofują się z Niemiec. Po tym wydarzeniu pojawia się jednak nadzieja, Amerykanin Daues opracowuje plan pomocy finansowej dla Niemiec, w których do władzy dochodzi Stressemann. Szybko jednak wprowadza on trend rewizji granicy z Polską. Na co zachód milczy pokazuje to dosadnie, kraje europy nie walczą o ogólny pokój, ale tylko o własne interesy. Traktat Wersalski, nie uratował Europy przed kolejną straszną wojną, jednak powodem tego nie był sam traktat ale polityka poszczególnych krajów. Izolacjonizm USA, Imperializm Francji oraz Polityka Równowagi Wielkiej Brytanii nie szły ze sobą w parze, co prowadziło do Konfliktów dyplomatycznych. W Niemczech coraz popularniejszy stawał się Narodowy Socjalizm Hitlera, a ZSRR dążyło do ogólnoświatowego Komunizmu to wszystko zebrane razem, doprowadziło świat do Drugiej Wojny Światowej

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl
Back to top button