Aktualności

Uroczysta prezentacja albumu Pawła Sasanki i Sławomira Stępnia „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata” – Warszawa, 8 marca 2013

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr Łukasz Kamiński ma zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję albumu Pawła Sasanki i Sławomira Stępnia „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata” przygotowanego w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2013 r. (piątek) o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

W czasie promocji zapraszamy do zwiedzania wystawy „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata”

PROGRAM SPOTKANIA

DYSKUSJA – godz. 17.00–18.30

Pierre Buhler

dyplomata, ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, autor książki „Polska droga do wolności. 1939–1995”

dr Łukasz Kamiński

historyk, prezes IPN

prof. Robert Kupiecki

dyplomata, b. ambasador Polski w USA, autor książki „Siła i solidarność. Strategia NATO w latach 1949–1989”

prof. Jerzy M. Nowak

dyplomata, b. ambasador Polski przy organizacjach międzynarodowych, autor książki „Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego. Polska perspektywa”

Prowadzenie:

prof. Jerzy Eisler

historyk, dyrektor Oddziału IPN w Warszawie

POKAZ FILMU – godz. 18.45–19.45

„Defilada”, reż. Andrzej Fidyk (1988). Film zrealizowany w czasie obchodów
40. rocznicy utworzenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Doceniony i nagrodzony przez widzów i krytyków: Prix Italia (1989), Lipsk – Grand Prix (1989), Srebrny Lajkonik (1989), Mannheim – Złoty Dukat (1989), Złoty Ekran (1989).

Po filmie zapraszamy na poczęstunek

***

Publikacja przygotowana i wydana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.

Recenzenci naukowi: prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Jerzy Eisler.

Paweł Sasanka i Sławomir Stępień zaproponowali autorskie spojrzenie na historię zimnej wojny, postrzegając ją nie tylko w kontekście rywalizacji mocarstw, polityki, czy zbrojeń, ale jako konflikt, który oznaczał realny podział świata i zdominował powojenną historię na blisko pół wieku, który wpłynął na życie milionów ludzi i ukształtował oblicze świata na progu XXI w. Na wielowątkową narrację składają się więc wydarzenia, zjawiska i procesy społeczne, znaczące – choć czasem mało znane lub wręcz zapomniane – dla przebiegu tego konfliktu.

Autorzy starali się także spojrzeć, nie tylko przez pryzmat wielkiej polityki i amerykańsko-radzieckiej rywalizacji na różnych polach, lecz także jednostkowych losów poszczególnych ludzi; tak aby Czytelnikom zostawić miejsce na empatię, na swoiste utożsamienie się z losami konkretnych bohaterów opisywanych wydarzeń.

Zimna wojna, która doczekała się już wielu naukowych i popularnonaukowych opracowań, rzadko – jak dotychczas – była ukazywana za pomocą równie bogatej, jak w tym wypadku ikonografii. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że obraz przemawia do odbiorcy silniej niż słowo; to, co możemy zobaczyć na własne oczy, zwykle porusza nas mocniej niż to wszystko, o czym możemy jedynie usłyszeć lub przeczytać. Stąd też autorzy starali się, aby wśród słynnych zdjęć, które stały się już ikonami zimnej wojny oraz tych mniej znanych, dopełniających narrację, znalazły się nie tylko obrazy o charakterze dokumentacyjnym, lecz także te zapadające w pamięć, skłaniające do refleksji, które obiegły cały świat i stały się już ikonami, a dziś są świadectwem triumfów fotografii prasowej.

Mamy nadzieję, że autorom udało się stworzyć spójną i atrakcyjną dla szerokiego grona odbiorców publikację (zdjęciom oprócz tekstu narracyjnego i często obszernych podpisów, towarzyszą zdania wypowiedziane przez polityków po obu stronach zimnowojennej barykady, które na trwałe przeszły do historii), która wiele nam mówi na temat nie tylko samej zimnej wojny, lecz w ogóle „niepięknego wieku XX”.

Album, który oddajemy do rąk Czytelników, ukazuje się prawie dwa i pół roku po pierwszej prezentacji wystawy „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata”, którą Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie upamiętnił 20. rocznicę zjednoczenia dwóch państw niemieckich, co położyło kres trwającemu od zakończenia II wojny światowej dwubiegunowemu podziałowi świata i zamykało okres zimnowojennej konfrontacji. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 1 października 2010 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie i stało się okazją do spotkania i zabrania głosu przez dyplomatów z Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Otwarciu wystawy towarzyszyła rekonstrukcja historyczna punktu granicznego Checkpoint Charlie w Berlinie. Od tamtej pory wystawa była i jest prezentowana w wielu miastach w Polsce. Odbyły się i odbywają również jej pokazy zagraniczne w Danii i Niemczech, na Łotwie i Ukrainie.

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl

Powiązane artykuły

Back to top button