Tablice historyczne

Wielkie polskie transakcje

Rok Ofiarodawca Odbiorca Za co Jaka suma Można było za to kupić wtedy Wartość sumy dziś
(1 g Ag=0,7 PLN, 1 g Au=45 PLN)
1054 Kazimierz Odnowiciel królowie czescy roczny trybut za Śląsk 500 grzywien Ag, 30 grzywien Au
czyli 98 kg Ag, 6 kg Au
(zał. 1 grzywna=196 g.)
150 g. Ag=1 miecz
suma daje 653 mieczy
(zał. 1 denar=1 g Ag
ceny z czasów Mieszka I czyli ok. 70 lat wcześniej)
333 200 PLN
1335 Kazimierz III Wielki Jan Luksemburski za rezygnację z praw do tronu polskiego i do zwierzchnictwa nad Mazowszem 1,2 mln groszy praskich
czyli 4 080 kg Ag
(zał. 1 grosz praski=3,4 g. Ag)
28 gr=1 wół
suma daje 70 344 wołów
(zał. 1 grosz praski=16 denarów; 1 denar=0,13 g. Ag
ceny z ok. 1389 roku)
2 856 000 PLN
1411 Krzyżacy Polska Wykup jeńców z niewoli polskiej 6 mln groszy praskich
czyli 3 600 kg Ag
(zał. 1 grosz praski=0,6 g. Ag)
300 gr=1 koń
suma daje 6 000 koni
(zał. 1 gr=2 g Ag
ceny z ok. 1390 roku)
2 520 000 PLN
1456 Polacy Najemnicy krzyżaccy Łapówka za poddanie Malborka, Iławy, Tczewa Polakom 190 tys. florenów
czyli 665 kg Au
(zał. 1 floren=3,5 g Au)
lub 3 420 kg Ag
(zał. 1 floren=30 gr; 1 gr=0,6 g Ag)
12 florenów=1 rękopis księgi Codex legum
suma daje 15 833 rękopisów
(zał. ceny z 1456 roku)
2 gr=dniówka robotnika
suma daje roczny zarobek 7 808 robotników
(zał. ceny z 1447 roku)
wartość Au=29 925 000 PLN
wartość Ag=2 394 000 PLN
1548 Habsburgowie Polska Posag żony Zygmunta Augusta 30 tys. dukatów
czyli 103,8 kg Au
(zał. 1 dukat=3,46 gr Au)
lub 1 155 kg Ag
(zał. 1 dukat=50 gr; 1 gr=0,77 g Ag)
7 000 zł=budowa 1 galeonu
suma daje 7 galeonów
(zał. 1 zł=30 gr)
12 gr=dniówka cieśli
suma daje roczny zarobek 342 cieśli
(zał. ceny z 1572 roku)
wartość Au=4 671 000 PLN
wartość Ag=808 500 PLN
1577 Hohenzollernowie Stefan Batory Za prawo opiekowania się chorym umysłowo władcą Prus 200 tys. guldenów
czyli 692 kg Au
(zał. 1 gulden=3,46 g Au)
lub 8 160 kg Ag
(zał. 1 gulden=60 gr; 1 gr=0,68 g Ag)
600 gr=1 koń rycerski
suma daje 20 000 koni
10 gr=dniówka murarza
suma daje roczny zarobek 1 095 murarzy
(zał. ceny z ok. 1585 roku)
wartośc Au=31 140 000 PLN
wartość Ag=5 712 000 PLN
1672 Polska Turcja Haracz dla Turcji jako wynik traktatu w Buczaczu 22 tys. dukatów
czyli 75,58 kg Au
(zał. 1 dukat=3,44 g Au)
lub 1 009,8 kg Ag
(zał. 1 dukat=170 gr; 1 gr=0,27 g Ag)
35 zł=1 wół
suma daje 3 561 wołów
(zał. 1 zł=30 gr
ceny z roku 1630)
wartość Au=3 405 600 PLN
wartość Ag=706 860 PLN

używane skróty:

zał. – założenie, Ag – srebro, Au – złoto, gr – grosz, g – gram, kg – kilogram, – złotówka, PLN – złoty polski nowy

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl

Powiązane artykuły

Back to top button