Polecane książki

Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego – recenzja

Z inicjatywy Europejskiego Centrum Solidarności, wydawnictwo DEMART opublikowało książkę, na którą czekało od lat wielu fanów twórczości Jacka Kaczmarskiego. Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego, autorstwa Iwony Grabskiej i Diany Wasilewskiej, jest próbą pokazania twórczości artysty inspirowanej malarstwem.

Książka składa się z trzech rozdziałów: malarstwo obce, malarstwo polskie, oraz epilog. Każdy z nich, podzielony jest na podrozdziały, które wyznaczają wiersze autorstwa Kaczmarskiego. Podrozdział rozpoczyna się reprodukcją obrazu, następnie przytaczany jest wiersz barda, całość zaś dopełnia analiza dzieła malarskiego Diany Wasilewskiej[1], oraz interpretacja działa literackiego  autorstwa Iwony Grabskiej[2]. Część dotycząca malarstwa polskiego, obejmuje całość twórczości Kaczmarskiego inspirowanej polskim malarstwem, która przedstawiona została przede wszystkim w programie muzeum. Część traktująca o malarstwie obcym, to wybór wierszy inspirowanych malarstwem niepolskim, dokonany ze względu na ważkość tekstu i jego artystyczną wartość, jak możemy przeczytać we wstępie. Epilog poświęcony jest obrazom Goi, który był chyba ulubionym malarzem Jacka Kaczmarskiego, jednakże on sam poświęcił mu jedynie jeden tekst, który nie jest oparty na żadnym konkretnym obrazie. Dlatego też w epilogu Iwona Grabska zanalizowała tekst Sąd nad Goyą, natomiast Diana Wasilewska wzięła na warsztat osiem obrazów Goi.

Publikacja, z którą wiązałem ogromne nadzieje, pozostawiła duży niedosyt z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo żałuję, że autorki nie zdecydowały się na pełną analizę twórczości Kaczmarskiego inspirowanej obrazami, a zadowoliły się jedynie wyborem. Po drugie, absolutny brak aparatu krytycznego, w postaci chociażby absolutnego minimum, czyli przypisów i bibliografii, pozostawia nas jedynie z tą książką i nie wysyła nas na dalsze poszukiwania interpretacyjno-analizatorskie w innych lekturach.  Skazuje ją na bycie jedynie pozycją popularnonaukową. Co się tyczy samej treści analiz, są one interesujące, jednak nie wykraczają poza przyjęty kanon.

Przyjrzyjmy się jeszcze stronie edycyjnej książki. Szyte, grube, kolorowe, okraszone wysokiej jakości reprodukcjami obrazów strony, umieszczone w twardej oprawie, świadczą o solidności edytorskiej wydawnictwa. Ponadto, do książki dołączona jest płyta CD z utworami Jacka Kaczmarskiego, o których traktuje niniejsza książka.

Podsumowując, Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego autorstwa Iwony Grabskiej i Diany Wasilewskiej jest pozycją solidną, ładnie wydaną, lecz jedynie popularnonaukową. Polecałbym ją jedynie tym, którzy z twórczością barda oraz malarstwem dopiero rozpoczynają swoją przygodę.

 


[1] dr Diana Wasilewska – historyk sztuki, adiunkt w Zakładzie Wiedzy o Sztuce Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

[2] mgr Iwona Grabska – doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizuje się m.in. w twórczości Jacka Kaczmarskiego, był to temat jej pracy magisterskiej.

 

Format: 203×270

Liczba stron: 304

Oprawa: twarda

Powiązane artykuły

Back to top button