Aktualności

Relacja z konferencji „Struktury zbrodni. Nowe kierunki w badaniach nad zbrodniami Trzeciej Rzeszy.”

W dniach 22-23 października bieżącego roku w katowickim Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11a, odbyła się konferencja na temat współczesnych kierunków badań nad zbrodniami Trzeciej Rzeszy. Organizatorami byli: katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacja Saskich Miejsc Pamięci Saksonii-Anhaltu (Miejsce pamięci Roter Ochse Haale) oraz Fundacja Saskich Miejsc Pamięci (Centrum Dokumentacyjno-Informacyjne Torgau). Wykłady były prowadzone w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.

Plakat-IPN

Wydarzenie zostało podzielone na sześć sesji, a każda z nich dotykała różnorodnych kwestii: zbrodni wojennych, zbrodni wymiaru sprawiedliwości, polityki narodowościowej, systemu obozowego i pracy przymusowej, zbrodni medycyny oraz pamięci i rozliczeń. Prelegentami ze strony polskiej byli pracownicy oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej z całego kraju, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Natomiast stronę niemiecką licznie reprezentowali: Sebastian Bojarski, Maren Röger, Lars Skowronski, Michael Viebig, Wolfgang Oleschinski, Dietmar Schulze, Kurt Schrimm, czyli przedstawiciele różnych instytucji niemieckich. Słuchacze mogli również wysłuchać referatu Borisa Böhma, wygłoszonego przez Dietmara Schulze.

 

Dwudniowa debata w tak licznym gronie przyczyniła się do lepszego zrozumienia wzajemnych poglądów na omawiane sprawy, tak często różnych między stroną polską i niemiecką. Każde z wygłoszonych przemówień, w moim przekonaniu, było na swój sposób ciekawe i wnoszące nową porcję informacji do stanu wiedzy słuchaczy. Dla mnie osobiście najciekawsze były dwie ostatnie sesje: zbrodnie medycyny oraz pamięć i rozliczenia. Tutaj należałoby przywołać zwłaszcza wykład Pani Joanny Lubeckiej z IPN Kraków, zatytułowany: „Niemiecka narracja dotycząca zbrodni II wojny światowej”, który wywołał poruszenie i szczególnie żywą dyskusję. Podczas jej trwania wyraźnie zarysowały się różnice między poglądami wśród obecnych na sali. Szkoda tylko, że nie starczyło czasu na dalsze rozmowy. Konferencja oczywiście nie wyczerpała omawianych kwestii, a tylko je zasygnalizowała.

 

Moja ogólna konkluzja, która nasuwa się po wysłuchaniu wszystkich wystąpień nie odbiega od tego, co zostało powiedziane podczas podsumowania. Mimo, że minęło ponad 70 lat od początku II wojny światowej – a więc i początku zbrodni nazistowskich czy też niemieckich poza granicami własnego kraju – dotąd niektóre kwestie trudno jest rozstrzygnąć. Różnice poglądów wynikające z przynależności narodowej będą się pojawiały, dlatego tak ważny jest dialog między historykami, zwłaszcza przy badaniu tematów trudnych dla jednej czy drugiej strony. Miejmy nadzieję, że współpraca polsko-niemiecka na tym polu rozwinie się, wzbogacając wiedzę historyczną o II wojnie światowej ogólnie, a zbrodniach nazistowskich w szczególności.

Aleksandra Lipka

Pasjonatka historii. Jej specjalizacja to XX wiek, a zwłaszcza II RP i II wojna światowa. Laureatka i finalistka różnych konkursów o tematyce historycznej i nie tylko. Oprócz historii interesuje się ofiologią, amatorskim bieganiem i rozwojem osobistym. Wielbicielka książek Daniela Silvy i "Sensacji XX wieku" Bogusława Wołoszańskiego.

Powiązane artykuły

Back to top button