Polecane książki

Atlas historii Żydów polskich

ISBN: 978-83-7427-453-1

Format: 196 x 285 mm

Liczba stron: 424

Oprawa: twarda

KUP KSIĄŻKĘ

Atlas historii Żydów polskich jest pierwszą tego typu książką wszechstronnie ukazującą dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich od przybycia do naszego kraju pierwszych Żydów po dzień dzisiejszy. Nowatorstwo książki polega m.in. na tym, że obok narracji za pomocą tekstu równorzędną rolę pełnią mapy, diagramy i wykresy. Zostały bowiem opracowane specjalnie na potrzeby tej publikacji, a przyszłości pojawia się również w ekspozycjach Muzeum Historii Żydów Polskich. Uzupełnieniem przekazu jest bogata ikonografia (obrazy, zdjęcia, w tym fragmenty dokumentów źródłowych).
Książka powstała przy współpracy z Muzeum Historii Żydów, a także z Żydowskim Instytutem Historycznym. Autorami tekstów są najwybitniejsi specjaliści w zakresie dziejów Żydów na ziemiach polskich. Atlas ukazuje nie tylko wielowiekowe dzieje społeczności żydowskiej na ziemiach polskich, ale przede wszystkim jej niezwykły i jakże bogaty dorobek w zakresie własnej, szeroko pojętej kultury, ale także oczywiste zasługi i znaczący wkład do skarbca kultury polskiej.
Książka składa się z części wprowadzającej, pokazującej początki państwowości i kultury żydowskiej w starożytności, diasporę i wędrówkę ludności żydowskiej do Europy centralnej i wschodniej, oraz kolejnych siedmiu rozdziałów chronologicznie opowiadających dzieje Żydów:

  • w średniowiecznej Polsce,
  • w okresie „złotego wieku” osadnictwa żydowskiego w Polsce, czyli w wieku XVI i pierwszej połowie wieku XVII,
  • w trudnych, a nawet tragicznych czasach połowy XVII wieku i w stuleciu XVIII,
  • w okresie zaborów,
  • w II Rzeczypospolitej,
  • w najcięższej próbie – okresu Zagłady podczas II wojny światowej oraz
  • wreszcie w okresie powojennym.

Zawartość: kolorowa książka o charakterze albumowym zawierająca:
166 map, 95 wykresów i diagramów oraz celne autorskie teksty ułożone chronologicznie

Zespół autorski: August Grabski, Andrzej Rykała, Witold Sienkiewicz, Jacek Wijaczka, Marcin Wodziński, Hanna Zaremska, Andrzej Żbikowski, Jolanta Żyndul
Przedmowa: Jerzy Halbersztadt

Wstęp: Szewach Weiss

Redakcja: Witold Sienkiewicz

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl

Powiązane artykuły

Back to top button