Dynastia Piastów

Mieszko II Lambert

Urodzony: 990 r.
Zmarł: 10 maja 1034 r.
Żył: 44 lat
Panował: 1025-1034 r.

Ojciec: Bolesław I Chrobry
Matka: Emnilda
Rodzeństwo: Bezprym, Otto, Regelinda, Matylda, dwie siostry nieznane z imion, brat nieznany z imienia
Żona: Rycheza
Dzieci: Bolesław Zapomniany (?), Kazimierz Odnowiciel, Gerturda, córka nieznana z imienia

Walka o tron z Bezprymem

Mieszko II jeszcze w roku śmierci ojca 25 grudnia koronował się na króla. Najprawdopodobniej jeszcze Chrobry przeznaczył go na tron, gdyż najstarszego swego syna, Bezpryma, wysłał do życia w duchowieństwie. W momencie śmierci Chrobrego Bezprym przebywał we włoskim klasztorze. Zrzucił jednak habit i postanowił walczyć o polski tron. Początkowo szukał sojuszników wśród możnowładztwa, przez co ich pozycja się umocniła, a sytuacja w kraju komplikowała. Niedość, doszło do kolejnych konfliktów polsko-niemieckich.

Po bezpotomnej śmierci Hernyka II w 1024 roku sprawa przejęcia tronu niemieckiego stanęła otworem. Mieszko II poparł księcia Lotaryngii, który królem nie został. Zorganizował się Mieszko dwie wyprawy w 1028 i 1030 roku przeciw nowemu władcy Konradowi II. W efekcie Mieszko otrzymał list od żony księcia Lotaryngii oraz ataki odwetowe, jednak nikt początkowo nie odnosił przewagi. Konrad II postanowił sprzymieżyć się z księciem kijowskim Jarosławem Mądrym.

W 1031 roku na Polskę z zachodu nadciągał cesarz wraz z młodsym bratem Mieszka II, Ottonem (wygany wcześniej z kraju przez polskiego króla), ze wschodu zaś Jarosław, który popierał Bezpryma. Król nie mógł sobie poradzi z taką potęgą. Uciekł do Czech, gdzie został uwięziony przez księcia Udalryka.

Na polski tron wstąpił Bezprym, który zrzekł się insygni królewskich – żona Mieszka II – Rycheza wywiozła je do Niemiec. Być może była to cena za poparcie cesarza w zdobyciu tronu.

Powrót Mieszka II do Polski

Rządy Bezpryma opierały się na gwałcie i przemocy. Nic dziwnego, iz w 1032 roku został zabity przez nieznancych bliżej ludzi.

Otwarło to drogę Mieszkowi II do powrotu na polski tron.Nie było to oczywiście możliwe bez wcześniejszych umów zarówno z Czechami jak i Niemcami. Za uwolnienie z czeskich rąk Mieszko II najprawdopodobniej oddał Morawy i Słowację, choć przypuszcza się, że tereny te stracił wcześniej Chrobry.

By uzyskać poparcie cesarza niemieckiego Mieszko zrzekł się pretensji do korony polskiej i podporządkował się woli cesarskiej. Ponadto Mieszko miał wyodrębnić na terenie Polski dzielnicę dla młodszego brata Ottona oraz Dytryka – prawdopodobnie był to syn Świętopełka, przyrodniego brata Chrobrego. Tym sposobem Mieszko II wrócił na tron. Rozdrobnienie państwa nie było jednak trwałym procesem, gdyż niedługo po postanowieniach umarł Otton, brat Mieszka, a Dytryk został wygnany.

Jednak sytuacja w kraju się nie ustabilizowała. Poróżnione m.in. przez Bezpryma możnowładztwo często okazywało wrogość Mieszkowi, który chciał umocnić swoją władzę. Jeszcze w 1034 roku Mieszko zginął zamordowany najprawdopodobniej przez jednego ze swoich dworzan. Grób jego mieści się w Poznaniu.

Matylda wręcza Mieszkowi II księgę liturgiczną
Matylda wręcza Mieszkowi II księgę liturgiczną

Powiązane artykuły

Back to top button