Aktualności

Zakończenie konkursu o rzezi wołyńskiej

W dniu wczorajszym zakończył się konkurs wiedzy o rzezi wołyńskiej. Data ta nie była przypadkowa, to 70 lat temu miało miejsce apogeum tego tragicznego wydarzenia, nazwane krwawą niedzielą (więcej na ten temat tutaj). Dziękujemy za wzięcie udziału wszystkim uczestnikom.

Oto lista zdobywców trzech pierwszych miejsc:

1. historyk

2. birbar

3. Madie

Gratulujemy!

Nagrodami są: płyta „Wołyń 1943” wydana przez Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Radio oraz książka „Nadzieja i piekło” wydawnictwa Demart (recenzję publikacji można przeczytać tutaj). Dziękujemy sponsorom za przysłanie nagród.

Przypominamy, że zdobywcy trzech pierwszych miejsc są zobowiązani przesłać na adres [email protected] dane do wysyłki. Na maile czekamy do 31 lipca 2013 roku. W razie ich braku nagrody przepadają. 

Lista pytań konkursowych wraz z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami:

W jakiej części Polski miała miejsce „Rzeź wołyńska”?

a)      Południowo-wschodniej

b)      Północno-wschodniej

c)      Południowo-zachodniej

Rozwinięciem skrótu UPA jest:

a)      Ukraińska Partyzancka Armia

b)      Ukraińska Partyjna Armia

c)      Ukraińska Powstańcza Armia

Główny dowódca i sztandarowa postać Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA):

a)      Andrij Melnyk

b)      Stepan Bandera

c)      Andrzej Szeptycki

Jak nazywał się człowiek, którego teoria o państwie jednolitym narodowościowo stała się podstawą do działalności UPA?

a)      Dmytro Doncow

b)      Dmytro Dyncow

c)      Dmytro Dancow

Ile punktów miał „Dekalog Ukraińskiego Nacjonalisty” (powstały w 1929 roku), którym kierowali się członkowie UPA i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)?

a)      8

b)      10

c)      12

Z jakimi wojskami podczas II wojny światowej współpracowała UPA?

a)      sowieckimi

b)      niemieckimi

c)      polskimi

Kulminacyjnym punktem „Rzezi wołyńskiej” był dzień 11 lipca 1943 roku (niedziela). Jak historycy nazywają ten dzień?

a)      Czerwona niedziela

b)      Czarna niedziela

c)      Krwawa niedziela

Czym były sotnie w UPA?

a)      Dywizjami

b)      Kompaniami

c)      Drużynami

Jaką funkcję pełnił gen. Karol Świerczewski, który zginął 28 marca 1946 roku w zasadzce zorganizowanej przez UPA?

a)      ministrem obrony narodowej

b)      premierem

c)      prezydentem

Szacunkowa liczba ofiar „Rzezi wołyńskiej” to:

a)      20-30 tys.

b)      10-15 tys.

c)      50-60 tys.

Jakim kryptonim otrzymała akcja przesiedleńcza ukraińskiej ludności z terenów wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane (rozpoczęta 28 kwietnia 1947 roku)?

a)      Zachód

b)      Wschód

c)      Wisła

Gdzie znajdował się Centralny Obóz Pracy, do którego podczas akcji „Wisła” zsyłano osoby podejrzane o współpracę z UPA i OUN?

a)      w Katowicach

b)      w Jaworznie

c)      w Przemyślu

Aleksandra Lipka

Pasjonatka historii. Jej specjalizacja to XX wiek, a zwłaszcza II RP i II wojna światowa. Laureatka i finalistka różnych konkursów o tematyce historycznej i nie tylko. Oprócz historii interesuje się ofiologią, amatorskim bieganiem i rozwojem osobistym. Wielbicielka książek Daniela Silvy i "Sensacji XX wieku" Bogusława Wołoszańskiego.

Powiązane artykuły

Back to top button