Aktualności

„Polacy internowani na Litwie 1939–1940”

W dniu 13 lipca 2011 r., o godz. 12.00, w hallu Sali Kolumnowej Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie odbędzie się
uroczyste otwarcie wystawy „Polacy internowani na Litwie 1939–1940”,
przygotowanej przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (IPN),
wspólnie z litewskim partnerami z Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu
Mieszkańców Litwy (LGGRTC) oraz Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie (VDKM).

Wystawa
koncentruje się na ważnym momencie historii stosunków polsko-litewskich, gdy
nasza część Europy znalazła się kleszczach sprzymierzonych reżimów Hitlera i
Stalina. Opowiada o internowaniu polskich żołnierzy i policjantów po klęsce
wrześniowej 1939 r. oraz o opiece nad polskimi uchodźcami wojennymi na Litwie,
do czasu aneksji tego kraju przez ZSRR w połowie 1940 r. Zaprezentowane na
wystawie unikalne zdjęcia, rysunki i dokumenty, zebrane przez historyków z
Polski i Litwy, przybliżają warunki życia w obozach internowania, kulisy
działalności zawiązanej tam obozowej organizacji konspiracyjnej, a także
ofiarność mieszkających na Litwie Polaków, spieszących z pomocą ofiarom wojny.
Przypomniane są też wybrane sylwetki internowanych polskich oficerów, a także
oficerów litewskich z kadry obozowej. Wspólnym losem wielu z nich było
późniejsze represjonowanie w ZSRR.

W uroczystym
otwarciu wystawy wezmą udział m.in.: poseł Urszula Augustyn – wiceprzewodnicząca
polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, Agnieszka Rudzińska –
Zastępca Prezesa IPN, Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litwy w RP,
Teresė Birutė Burauskaitė – Dyrektor Generalny LGGRTC i płk dr Gintautas
Surgailis – b. Dyrektor VDKM.

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl

Powiązane artykuły

Back to top button