Aktualności

NAGRODA IPN Kustosz Pamięci Narodowej


Rozpoczęła
się kolejna edycja Nagrody IPN  „Kustosz Pamięci Narodowej”

Do 10 marca br. instytucje, organizacje społeczne i osoby mogą zgłaszać
kandydatów do XI edycji Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Nagroda „Kustosz Pamięci
Narodowej” przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom
społecznym i osobom za szczególnie aktywny udział
w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za
działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.


Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy osoby i instytucje zainteresowane
zgłoszeniem kandydatów do nagrody do wypełnienia wniosku o przyznanie nagrody
dostępnego na stronie

www.ipn.gov.pl
w dziale „Najważniejsze wiadomości” i przesłanie go na adres
e-mail

[email protected]
.  W przypadku zgłoszenia kandydatury własnej należy
przedstawić co najmniej jedna rekomendacje, instytucji, organizacji społecznej
lub osoby fizycznej. Od roku 2012 przyznawane będą również nagrody pośmiertne.
.


Nagroda została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej prof. Leona Kieresa. Inicjatorem wyróżnienia był prof. Janusz Kurtyka,
ówczesny Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie. Nagroda ma charakter honorowy, a jej
laureaci otrzymują tytuł Kustosz Pamięci Narodowej. Nagroda ma umocnić szacunek
dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała
przez lata zniewolenia.


Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prezes IPN. W skład wchodzą
laureaci nagrody i osoby wskazane przez Kapitułę.


W roku 2012 nagroda zostanie przyznana już po raz jedenasty. W latach ubiegłych
zostali nią uhonorowani m.in.: śp. Elżbieta Zawacka, prof. Władysław
Bartoszewski, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Związek Polaków na Białorusi,
Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach Poległych 16 grudnia
1981 roku.

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl

Powiązane artykuły

Back to top button