Aktualności

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Tak zakrojony program stanowi całościowe ujęcie obszaru wyzwań, jakie podjął II
Kongres: zrozumieć przeszłość Europy Środkowej w jej całej złożoności, a dzięki
temu wyznaczyć perspektywy rozwoju tego regionu, przemian jego tożsamości oraz
znaczenia polskiego głosu we współczesnej Europie.

CEL ORAZ IDEA KONGRESU:

Podstawowym celem kongresu będzie przeprowadzenie szeregu debat i dyskusji. W
równym stopniu Organizatorom zależy na wzmocnieniu tego, co stanowiło wartość
pierwszego kongresu z roku 2007, a więc na stworzeniu i rozwijaniu forum wymiany
doświadczeń badaczy z różnych krajów, zaangażowanych w studia nad dziejami
Polski.

II Kongres stanowić będzie okazję do omówienia zarówno perspektyw jak i
bieżących problemów badania, nauczania i popularyzacji historii Polski. Sprzyjał
będzie integracji badaczy i instytucji zaangażowanych w poznanie przeszłości
Polski w jej historycznych związkach z dzisiejszymi sąsiadami.

Miejscem naszych obrad po raz drugi będzie królewskie miasto Kraków.
Zaangażowanie w organizację Kongresu szeregu krakowskich instytucji
odpowiedzialnych za przekazywanie historii da okazję do zwiedzania krakowskich
zabytków kultury polskiej – również tych trudno dostępnych dla przeciętnego
turysty.

Do udziału w Kongresie organizatorzy zapraszają badaczy działających poza
granicami Polski – w Europie i na świecie oraz badaczy polskich, zarówno osoby
prowadzące studia naukowe z określonego obszaru tematycznego, jak i zajmujące
się przekazywaniem wiedzy o dziejach Polski i regionu, nauczycieli i miłośników
historii. Zaproszenie dotyczy nie tylko historyków, organizatorom zależy na
uczestnictwie przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych, jak
również przedstawicieli placówek naukowych i instytucji wspierających badania,
przyznających granty i stypendia naukowe. Bardzo ważny jest również udział
dziennikarzy, studentów, doktorantów, pracowników muzeów, słowem wszystkich, dla
których badanie i przedstawianie dziejów Polski w Europie Środkowej jest ważne.

NAGRODY ZA NAJLEPSZE KSIĄŻKI HISTORYCZNE

Pro Historia Polonorum – na najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym,
dotyczącą historii Polski;

Nagroda Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego – nagradzane są książki autorów
polskich i zagranicznych z zakresu historii Europy Środkowej w XIX i XX wieku;

W trakcie Kongresu wręczona zostanie również Nagroda imienia Janusza
Bogdanowskiego – przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
architektonicznej

Źródło:
http://www.targi.krakow.pl/


Dodatkowo imprezie będą towarzyszyć Targi Książki Historycznej

Oficjalna strona Kongresu

Przemysław Sierechan

Pasjonat historii. Interesuje się prawem, technologią informacyjną. Redaktor Naczelny i wydawca PolskieDzieje.pl

Powiązane artykuły

Back to top button