Aktualności

II Festiwal piosenki „O wolności”

21 kwietnia br., w Katowicach, odbędzie się II Festiwal piosenki „O wolności” skierowany do młodzieży między 14. a 25. rokiem życia. Jego celem jest przypomnienie ważnych dla historii Polski twórców oraz ich dzieł.

Muzyka, a nawet szerzej: kultura, była jednym z elementów walki przeciw systemowi komunistycznemu, który obowiązywał w naszym kraju przez prawie pół wieku. Pieśni śpiewane przez takie postaci jak Jacek Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski opowiadały o wartościach uniwersalnych, pragnieniu wolności i zakazanej historii. Utwory te wzmacniały ducha i integrowały Polaków wokół idei. Bardowie opozycji antykomunistycznej znajdują również obecnie swoich naśladowców. Wprawdzie dzisiejsi twórcy nie są już zmuszeni prowadzić społeczeństwo ku upragnionej niepodległości, ale przypominają oni i utrwalają w świadomości społecznej chwalebną walkę z okupantem niemieckim oraz sowieckim, a także budzą w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za losy Ojczyzny i obowiązku spłacenia długu, jaki zaciągnęliśmy u tych, którzy przelali swoją krew za Wolną Polskę. Elementem obecnego trendu wśród polskiej młodzieży jest właśnie, organizowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, festiwal. Do udziału w nim zaproszeni są zarówno amatorzy tworzący w zaciszu domowym, jak i młodzi artyści skupieni wokół domów kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół, ognisk artystycznych czy harcerstwa.

Zgłoszenia składać można do 4 marca, a więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Tam też zapoznać się można z regulaminem konkursu.

Mateusz Dębski

Pasjonat polskiej historii, zwłaszcza tej dotyczącej I RP oraz II wojny światowej. Miłośnik lotnictwa, sportu i polityki. Student filologii germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Powiązane artykuły

Back to top button