Home / Polska pod zaborami

Kategoria: Polska pod zaborami

Kanał RSS

0

Opór czy przystosowanie? Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców w XIX w.

Opór czy przystosowanie? Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców w XIX w.

I Rzeczpospolita utraciła niepodległość w wyniku rozbiorów dokonanych przez trzech sąsiadów: Rosję, Austrię i Prusy, w latach 1772, 1793 i 1795. Od tamtej pory państwa polskiego jako takiego nie było na mapach, ale pozostało w świadomości narodu, który w ciągu ...

Pokaż więcej »

Wpływ podziałów społecznych na dążenia niepodległościowe na przełomie XIX i XX wieku.

Wpływ podziałów społecznych na dążenia niepodległościowe na przełomie XIX i XX wieku.

Podziały w społeczeństwie polskim miały dużo głębsze podłoże niż się na pozór wydaje. Powstały już w początkach państwa polskiego ok. X wieku, zostały utrwalone przez feudalizm i późniejsze przywileje nadawane szlachcie, niejednokrotnie będąc przyczyną upadku powstań narodowowyzwoleńczych. Mimo wielu różnic ...

Pokaż więcej »

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie

Zmagania Napoleona W grudniu 1805 r. Napoleon ze swoją armią pokonał pod Austerlitz wojska austro-rosyjskie. Napoleon zawarł pokój z Austrią. Wówczas to zagrożone wojną Prusy rozpoczęły przygotowania wojenne. Pomocy Prusom udzieliła Rosja. W 1806 r. wybuchła kolejna wojna, wojna do ...

Pokaż więcej »

Polska pod zaborami

Polska pod zaborami

I rozbiór Polski Polska pod Zaborami znajdowała się od 1772, kiedy to trzy państwa ościenne (traktat Trzech Czarnych Orłów) dokonały pierwszego rozbioru Naszej Ojczyzny! W pierwszym zaborze ( 5 VIII 1772 roku) Polska utraciła na rzecz Prus: Pomorze Gdańskie (bez ...

Pokaż więcej »

Czy powstanie listopadowe miało szanse?

Czy powstanie listopadowe miało szanse?

Ilekroć patrzymy na historię zrywów przeciw zaborcom w XIX wieku, staramy się dokonać oceny szans na odzyskanie niepodległości. Bardzo często przewijają się opinie na temat możliwości zwycięstwa z Rosją, Prusami i Austrią. Przeważnie oceny te są negatywne – pisze się, ...

Pokaż więcej »

Nie do końca 123 lata…

Nie do końca 123 lata…

Gdziekolwiek nie spojrzymy na tekst o Polsce pod zaborami, powtarza się jedna liczba – 123. Chodzi tu oczywiście o lata, przez które Polska nie była niepodległa. Ale czy do końca takie uproszczenie jest poprawne? Oczywiście, że nie. W tym tekście ...

Pokaż więcej »

Insurekcja kościuszkowska

Insurekcja kościuszkowska

Sejm Wielki W roku 1764r. władzę w Rzeczpospolitej objął Stanisław August Poniatowski, głównie popierany przez carycę rosyjską Katarzynę II Wielką, reprezentowaną w Polsce przez rodzinę Czartoryskich. Stronnictwo antyrosyjskie powołało w 1768r. w Barze konfederację przeciw królowi, Czartoryskim i Rosji. W ...

Pokaż więcej »

Wodzu, Prowadź !! Napoleon a sprawa polska

Wodzu, Prowadź !! Napoleon a sprawa polska

Jeszcze nie ucichło echo po powstaniu kościuszkowskim i trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej, kiedy na obczyźnie powołane zostały z inicjatywy gen. Dąbrowskiego polskie formacje wojskowe. Pierwsze pomysły stworzenia takich formacji pojawiły się już wcześniej, jednak dopiero w początkach 1797r. projekty te stały ...

Pokaż więcej »

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe Przyszłość niepewna, choć w szablę i Boga, Kto szczerze ufa, niełatwo upadnie. Pozna wróg dziki, jak wolność nam droga; Ale któż tajną przyszłość odgadnie. Lata 1830-1831 zapisały się w historii Europy jako wyjątkowo niespokojne, burzące dotychczasowy ład wiedeński ...

Pokaż więcej »

Czasy Strzeleckiego

Czasy Strzeleckiego

Paweł Edmund Strzelecki w 1839 roku lądował w Australii jako jeden z wielu powstańców listopadowych, których historia zmusiła do emigracji. Część z nich zajęła się działalnością polityczną w Paryżu czy Londynie. Ci zaś, którym towarzyszyły aspiracje naukowe – ruszyli w ...

Pokaż więcej »
Scroll To Top